Akekh’ofana Nawe


Igama lakho lihle (Lord Your name is beautiful)
Dwala lamadwala (Rock of ages)
Umusa wakho unganele (Great is your mercy towards me)

Igama lakho lihle (Lord Your name is beautiful)
Dwala lamadwala (Rock of ages)
Umusa wakho unganele (Great is your mercy towards me)

Chorus
Akekh’ofana nawe (There is none like you)
Akekh’ofana nawe (There is none like you)
Akekh’ofana nawe (There is none like you)

Bayede Simakade (Oh hail, Ancient of days)
Bayede Simakade (Oh hail, Ancient of days)
Bayede Simakade (Oh hail, Ancient of days)

Back to lyrics