Uphakem’uJesu


Uphakem’uJesu (Jesus is high & lifted up)
Uphakem’uJesu (Jesus is high & lifted up)
Uphakem’uJesu (Jesus is high & lifted up)
Uphakem’uJesu (Jesus is high & lifted up)

Chorus (parts)
Zonki’zizwe (Let the nations)
Mazim’dumise (Give Him praise)
M’dumise

Bridge
Uyabusa, mhlaba wonke (He reigns, over all the earth)
Sinqobile izitha zethu (He has conquered our sin)
‘Yabusa, mhlaba wonke (He reign, over the earth)
Siyam’vuma, unguSomandla (We acknowledge, You are Almighty)

Back to lyrics