Uyingcwele


Uyingcwele, uphakeme (You are Holy, You are High & lifted up)
Siyakhothama, phambi kwakho (We bow before You)
Siyadumisa (We give You praise)
Hallelujah

Chorus
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Verse 2
Masim’bonge, owasifela (Let us thank Him, He who died for us)
eCalvary (on Calvary)
Zisuliwe, Izono zethu (Our sins are forgiven)

Chorus
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Back to lyrics